Έλεγχος, επισκευές και αναβαθμίσεις όλων των Η/Υ (Desktop PC & Laptop)

 • Εντοπισμό του προβλήματος που παρουσιάζεται στον υπολογιστή και στις περιφερειακές του συσκευές (ελαττωματικά εξαρτήματα ή θέματα λογισμικού).
 • Αντικατάσταση εξαρτήματος και αποκατάσταση της βλάβης.
 • Εγκατάσταση προϊόντων αναβάθμισης (οπτικών μέσων, σκληρού δίσκου, μνήμης, κάρτας γραφικών, κάρτας δικτύου κλπ.).
 • Έλεγχο καλής λειτουργίας του Η/Υ.
 • Εκπαίδευση στη βασική λειτουργία των νέων συσκευών.
 • Την ενημέρωση των τελευταίων updates για τον Η/Υ.
 • Ανάκτηση λειτουργικού συστήματος Η/Υ (Laptop) σε εργοστασιακή κατάσταση και δημιουργία δίσκων επαναφοράς.
 • Επισκευή οθόνης σταθερού Η/Υ.
 • Επισκευή μητρικής κάρτας Laptop.
 • Επισκευή chipset μητρικής κάρτας.
 • Επισκευή κάρτας γραφικών Laptop με την μέθοδο Reballing.
 • Επισκευή ή αντικατάσταση inverter.
 • Επισκευή λάμπας οθόνης Laptop.
 • Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας σε Laptop.
 • Εσωτερικός καθαρισμός Laptop.
Κορυφή