Δομημένη Καλωδίωση

  • Μελέτη του χώρου της επιχείρησής σας.
  • Εγκατάσταση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης της επιχείρησής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (επιλογή τών κατάλληλων υλικών, της κατάλληλης μεθοδολογίας και χρήση των κατάλληλων εργαλείων).
  • Έλεγχος για την πιστοποίηση και την ορθή λειτουργία του νέου δικτύου.
  • Συντήρηση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης της επιχείρησης.
Κορυφή