Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων από ιούς

  • Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας (antivirus) και εφαρμογών ασφαλείας (firewall, adware, spyware).
  • Καθαρισμό του H/Y από τους ιούς.
Κορυφή