Έλεγχος, επισκευές και αναβαθμίσεις όλων των Smartphones & Tablets

  • Επισκευής μητρικής κάρτας σε Tablets - Smartphones.
  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε Tablets - Smartphones.
  • Αντικατάσταση digitizer σε Tablets - Smartphones.
  • Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας σε Tablets - Smartphones.
Κορυφή