Εγκατάσταση τοπικού δικτύου

 • Σχεδίαση δικτύου (LAN).
 • Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ.
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων χώρων (fileservers) στο δίκτυο.
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων εκτυπωτών.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης με εγκατάσταση ειδικού λογισμικού.

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

 • Σχεδίαση δικτύου (Wi-Fi).
 • Μελέτη του χώρου για την εγκατάσταση σημείων πρόσβασης (access points).
 • Εγκατάσταση καρτών ασύρματου δικτύου.
 • Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης με εγκατάσταση ειδικού λογισμικού.
 • Εκπαίδευση χρηστών στις βασικές λειτουργίες του ασύρματου δικτύου.
Κορυφή