Εγκατάσταση Περιφερειακών

Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών

  • Εγκατάσταση και σύνδεση των περιφερειακών συσκευών.
  • Εγκατάσταση οδηγών και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του Η/Υ.
  • Έλεγχο καλής λειτουργίας λογισμικού και οδηγών.
  • Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες και το χειρισμό τους
Κορυφή