Σύνδεση - Επίδειξη

Σύνδεση και επίδειξη νέου Η/Υ (Desktop PC & Laptop)

  • Επιλογή των χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων και του επιθυμητού κόστους του νέου σας υπολογιστή.
  • Δωρεάν παράδοση του καινούριου Η/Υ στο χώρο σας, οπουδήποτε εντός της Αττικής.
  • Εγκατάσταση του υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, webcam).
  • Έναρξη λειτουργίας και ρύθμιση λειτουργικού συστήματος (Microsoft Windows, Linux, Macintosh).
  • Εγκατάσταση οδηγών και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή.
  • Έλεγχο καλής λειτουργίας του λογισμικού και των οδηγών.
  • Δοκιμαστική λειτουργία περιφερειακών.
  • Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες του Η/Υ.
Κορυφή