Εγκατασταση Λειτουργικου

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και προγραμμάτων 

  • Προετοιμασία Δίσκου (format).
  • Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος (Microsoft Windows, Linux, Macintosh) και προγραμμάτων (Microsoft Office).
  • Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων.
Κορυφή