Ανακατασκευασμένα προϊόντα.

Δοκιμασμένα & με εγγύηση 6 μηνών!

Read more...

 

Επεκταθήκαμε σε νέες περιοχές!

Καλύπτοντας πλέον και την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας!

Read more...

 

LAN - WiFi

Εγκατάσταση τοπικού δικτύου

 • Σχεδίαση δικτύου (LAN).
 • Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ.
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων χώρων (fileservers) στο δίκτυο.
 • Εγκατάσταση κοινόχρηστων εκτυπωτών.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης με εγκατάσταση ειδικού λογισμικού.

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

 • Σχεδίαση δικτύου (Wi-Fi).
 • Μελέτη του χώρου για την εγκατάσταση σημείων πρόσβασης (access points).
 • Εγκατάσταση καρτών ασύρματου δικτύου.
 • Ρυθμίσεις δικτύου στους Η/Υ.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης με εγκατάσταση ειδικού λογισμικού.
 • Εκπαίδευση χρηστών στις βασικές λειτουργίες του ασύρματου δικτύου.

Εγκατασταση Λειτουργικου

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και προγραμμάτων 

 • Προετοιμασία Δίσκου (format).
 • Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος (Microsoft Windows, Linux, Macintosh) και προγραμμάτων (Microsoft Office).
 • Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων.

Εγκατάσταση Περιφερειακών

Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών

 • Εγκατάσταση και σύνδεση των περιφερειακών συσκευών.
 • Εγκατάσταση οδηγών και προγραμμάτων που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του Η/Υ.
 • Έλεγχο καλής λειτουργίας λογισμικού και οδηγών.
 • Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες και το χειρισμό τους
Κορυφή